¿Æ¼¼ÐÂÏÊʶù

ʱ¿Ì·ÖÏí¿Æ¼¼½ç×îÐÂÐÅÏ¢

Ö÷Ìâ: 2890, ÌûÊý: 2974
¾°²ÊУ԰

³©ÏíÉú»î£¬Õ¹ÍûδÀ´

Ö÷Ìâ: 389, ÌûÊý: 35232
Xbox °®ºÃÕßÂÛ̳

xboxÓÎÏ·ÏÂÔØ£¬×ÊѶÓë½»Á÷

Ö÷Ìâ: 153, ÌûÊý: 2493
Surface ΢Èíƽ°åµçÄÔÂÛ̳
Ö÷Ìâ: 4048, ÌûÊý: 52555
Windows8 Ò»Ïßƽ°åÂÛ̳2

ÈýÐÇ,»ªË¶,»ÝÆÕ,´÷¶û,ÁªÏëµÈÒ»Ïßƽ°åÌÖÂÛ

Ö÷Ìâ: 1250, ÌûÊý: 15316
Windows8 ³¬¼«±¾ÂÛ̳

ΪÏ˱¡Ì½Ë÷ȫеĶ¨Ò壬Çá±ãÓÖͬʱǿ´ó

Ö÷Ìâ: 304, ÌûÊý: 6653
±Ê¼Ç±¾µçÄÔÂÛ̳5

Hp,Dell,ÁªÏëµÈ±Ê¼Ç±¾¼¼ÊõÌÖÂÛ£¬×ÊÔ´ÏÂÔØ

Ö÷Ìâ: 7509, ÌûÊý: 104937
Ó²¼þÐã ¿ªÏä¼æɹ»ú

ÊÖ»ú¡¢Æ½°å¡¢ÊýÂ뿪Ïäɹ»úÒ»¸ö¶¼ÄÜÉÙ

Ö÷Ìâ: 1519, ÌûÊý: 17117
µçÄÔ|Òƶ¯|ÊýÂëÉ豸½»Ò×Çø

ÊÊÓÃÓÚ°²×°Æ»¹ûϵͳµÄÓ²¼þÉ豸½»Ò×

Ö÷Ìâ: 1437, ÌûÊý: 9367
Windows Phone ÊÖ»úÂÛ̳1

Ô¶¾°WPÓû§µÄÌÖÂÛ¼ÒÔ°

Ö÷Ìâ: 2541, ÌûÊý: 62941
Windows Phone ×ÊԴרÇø

WP7¡¢WP8Ó¦ÓÃ×ÊÔ´¼¯ºÏ

Ö÷Ìâ: 302, ÌûÊý: 6734
Windows Phone ÓÎϷרÇø

WP¾«Æ·ÓÎÏ·×ÊÔ´¼¯ºÏ

Ö÷Ìâ: 416, ÌûÊý: 33739
Windows10 ÂÛ̳287

ÐÂÒ»´ú¿çƽ̨¼°É豸ӦÓõIJÙ×÷ϵͳ

Ö÷Ìâ: 36159, ÌûÊý: 1305927
Windows8/8.1 ÂÛ̳8

×î»ð±¬µÄWindows8¼¼ÊõÌÖÂÛÉçÇø

Ö÷Ìâ: 51447, ÌûÊý: 1844045
Windows10 »¥ÖúÇø2

ÔÚÕâÀïWin 10µÄÎÊÌâÄܹ»µÃµ½×î¿ì½â¾ö

Ö÷Ìâ: 21776, ÌûÊý: 148263
Windows8/8.1/10 ½ø½×¼¼Êõ

ÕâÀïÓÐ×²ÊµÄWindows8/Windows10¼¼ÊõÌÖÂÛ

Ö÷Ìâ: 368, ÌûÊý: 145182
Windows8/8.1»¥ÖúÇø

ÈÈÐľ°ÓÑÔÚ°ïÖúÄã½â¾öWindows8 µÄÎÊÌâ

Ö÷Ìâ: 35681, ÌûÊý: 292108
Windows8/8.1/10 ×ÊÔ´Çø19

Windows8/Windows10 ×ÀÃæ°æÈí¼þ¼°ÓÎÏ·×ÊÔ´ÏÂÔØ

Ö÷Ìâ: 4674, ÌûÊý: 818478
Windows Universal APPÂÛ̳1

Win8 ´ÅÌùÓ¦Óû¥¶¯ÂÛ̳

Ö÷Ìâ: 2585, ÌûÊý: 320361
Windows8/8.1 ¿ª·¢ÕßÂÛ̳

Windows8 ¿ª·¢Õߵļ¼Êõ½»Á÷ÉçÇø

Ö÷Ìâ: 516, ÌûÊý: 7944
Microsoft Office ÂÛ̳30

Microsoft Office ×ÊÔ´ÏÂÔØ£¬ÌÖÂÛ

Ö÷Ìâ: 12917, ÌûÊý: 455423
Windows7 ÌÖÂÛÇø29

Windows7µÄ¼¼Êõ½»Á÷¡¢¾­Ñé·ÖÏí

Ö÷Ìâ: 7685, ÌûÊý: 206582
Windows7 »¥ÖúÇø3

Windows 7ÇóÖúרÇø

Ö÷Ìâ: 13684, ÌûÊý: 85432
Windows7 ¼¼Êõ½ø½×רÇø

Windows 7¸ß¼¶¼¼ÊõÌÖÂÛ

Ö÷Ìâ: 20, ÌûÊý: 184
Windows7 ÓÎÏ··ÖÏíÇø

Windows 7¡¢VistaÓÎÏ·ÏÂÔØÓë·¢²¼£¬»¶Ó­·ÖÏíÄãµÄ×ÊÔ´¡£

Ö÷Ìâ: 3485, ÌûÊý: 50474
Windows7 ×ÊÔ´·ÖÏíÇø37

Windows 7 ¡¢Vista 32λϵͳ, Èí¼þµÄÏÂÔØÓë·¢²¼£¬»¶Ó­·ÖÏíÄúµÄ×ÊÔ´¡£

Ö÷Ìâ: 12140, ÌûÊý: 989861
Windows7 Èí¼þ×ÊÔ´ÇóË÷1

ÏëÄãËùÏ룬¸øÄãËùÒª£¬Ð´ÏÂÄãµÄË÷Ç󣬻òÐí´ð°¸¾ÍÔÚÉí±ß

Ö÷Ìâ: 2799, ÌûÊý: 18350
Adobe Creative Cloud8

Adobe Creative Suite 6×ÊÔ´ÓëÌÖÂÛÇø£»

Ö÷Ìâ: 2798, ÌûÊý: 128282
macOS Sierra371

macOS Sierra£¨10.12°æ±¾£©²»Ö»ÊǸüÃû

Ö÷Ìâ: 2321, ÌûÊý: 51010
OS X El Capitan124
Ö÷Ìâ: 16979, ÌûÊý: 361152
OS X Yosemite27

2014Äê·¢²¼µÄÈ«ÐÂϵͳ OS X Yosemite

Ö÷Ìâ: 28018, ÌûÊý: 860489
OS X Mavericks2

2013ȫз¢²¼µÄOS X Mavericks

Ö÷Ìâ: 25738, ÌûÊý: 671223
OS X Mountain Lion4

OS X - Mountain Lion ºÚÆ»¹ûÌÖÂÛÇø

Ö÷Ìâ: 38805, ÌûÊý: 705732
Mac OS X Lion1

OS X Lion 10.7 ºÚÆ»¹ûÌåÑé¼°¾­Ñé·ÖÏí

Ö÷Ìâ: 25013, ÌûÊý: 313670
Mac OS X ×ÊԴרÇø15

Æ»¹ûÇý¶¯ÏÂÔØ Èí¼þÏÂÔØ ÏµÍ³ÃÀ»¯ ÓÎÏ·ÏÂÔØ

Ö÷Ìâ: 6714, ÌûÊý: 203312
Hackintosh ºÚÆ»¹ûÀÖÔ°11

ºÚÆ»¹ûÈëÃÅÇø ÏÐÁÄÇø

Ö÷Ìâ: 20960, ÌûÊý: 134358
 
±ÚÖ½/×ÀÃæshowרÇø

¾°ÓÑÃǵľ«ÃÀ±ÚÖ½ºÍ×ÀÃæ·ÖÏí

Ö÷Ìâ: 2445, ÌûÊý: 48625
Ô¶¾°ÃÀ»¯Ö÷ÌâÀà·ÖÇø

WindowBlinds¡¢Visual StylesµÄÖ÷Ìâ·ÖÏí

Ö÷Ìâ: 458, ÌûÊý: 36366
ϵͳ×é¼þ¼°Í¨ÓÃËزÄרÇø

Ƥ·ô£¬¹â±ê£¬Í¼±ê£¬±ÚÖ½£¬ÆÁ±£

Ö÷Ìâ: 407, ÌûÊý: 5829
×ÀÃæÔöÇ¿²å¼þרÇø

RainmeterµÈ×ÀÃæÔöÇ¿²å¼þµÄÌÖÂÛÇø

Ö÷Ìâ: 861, ÌûÊý: 40372
ϵͳÃÀ»¯»áÔ±ÇóÖúÇø

»¥ÖúÊÇÕâÀïµÄ¾«Éñ£¬ÎÞ˽ÊÇÕâÀïµÄÆ·ÖÊ¡£

Ö÷Ìâ: 733, ÌûÊý: 2905
ϵͳÃÀ»¯¼¼Êõ½Ì³ÌÇø

ÃÀ»¯¼¼Êõ½Ì³Ì·¢²¼Çø£¬Ö§³ÖÔ­´´ÄÚÈÝ

Ö÷Ìâ: 62, ÌûÊý: 1654
Linux ×ÛºÏÌÖÂÛ1

Á¦Õù×ö»ªÓï½ç×î¾ßÓ°ÏìÁ¦µÄ¿ªÔ´ÉçÇø£¡

Ö÷Ìâ: 1358, ÌûÊý: 16136
Linux ×ÊÔ´·ÖÏí2

LinuxÏà¹ØÈí¼þµÄÏÂÔØÓë·¢²¼£¬»¶Ó­·ÖÏíÄúµÄ×ÊÔ´¡£

Ö÷Ìâ: 272, ÌûÊý: 6471
Windows Vista ÂÛ̳

Vista£¬¼¼Êõ½»Á÷Óë×ÊÔ´ÏÂÔØ

Ö÷Ìâ: 511, ÌûÊý: 4029
Windows XP ÂÛ̳3

ÔÚÕâÀï¿ÉÒÔÊ©Õ¹²Å»ª£¬Ñ°Çó°ïÖú¡£

Ö÷Ìâ: 2322, ÌûÊý: 71075
Windows Server ÂÛ̳14

Server 2008µÄÌÖÂÛ¡¢ÎÊÌâ¡¢´ðÒÉ..

Ö÷Ìâ: 3248, ÌûÊý: 41610
Windowsϵͳ°²È«Óëɱ¶¾

°²È«Éú²ú£¬ÈËÈËÓÐÔ𣬽«Ê¹ʽµµ½×îµÍ

Ö÷Ìâ: 1945, ÌûÊý: 80304
IEä¯ÀÀÆ÷ÂÛ̳

IEä¯ÀÀÆ÷¼¼Êõ½»Á÷ÓëÎÊÌâ½â´ð

Ö÷Ìâ: 2473, ÌûÊý: 76417
 
ÏÐÁij©Ì¸Çø445

ÏÐÁÄ£¬Ï㶵­µÄÂÛ̳£¬²»Ì¸ÕýÊÂ

Ö÷Ìâ: 22189, ÌûÊý: 1558428
Ô¶¾°ÐÂÊÖ±¨µÀÇø2
Ö÷Ìâ: 5217, ÌûÊý: 9357
Ô¶¾°Ìùͼ·ÖÏíÇø

¾«ÃÀÌùͼ¾¡ÔÚ´Ë

Ö÷Ìâ: 4239, ÌûÊý: 13306
ÃÎß½ÔÓ̸

ÐÄÁéÐÝí¬Ö®µØ

Ö÷Ìâ: 185, ÌûÊý: 1671
»áÔ±»¥¶¯×¨Çø

»î¶¯·¢²¼×¨Çø£¬¾´ÇëÆÚ´ý¡£

Ö÷Ìâ: 1255, ÌûÊý: 404467
Ô¶¾°ÓÎϷרÇø

ÓÎÏ·°®ºÃÕß½»Á÷ԼսרÓðæ

Ö÷Ìâ: 161, ÌûÊý: 1485
ÂÛ̳¹«¸æ1

ÂÛ̳¹«¸æ¡¢×îлÒÔ¼°½ü¿ö˵Ã÷

Ö÷Ìâ: 109, ÌûÊý: 23875
Õ¾Îñ´¦Àí9

»áÔ±°ïÖú¡¢Í¶Ëß¡¢¾Ù±¨×¨Çø

Ö÷Ìâ: 11383, ÌûÊý: 36091
ÉêÇëרÇø

¹ÜÀíÍŶÓÉêÇë¡¢¹Ù·½QȺ±¨±¸¡¢ÓÑÁ´ÉêÇë

Ö÷Ìâ: 376, ÌûÊý: 1972
¼¼ÇÉ

½ñÈÕ: 1526|×òÈÕ: 3476|Ìû×Ó: 17561841|»áÔ±: 4515246

ÔÚÏß»áÔ± - ×Ü¼Æ 2638 ÈËÔÚÏß - ×î¸ß¼Ç¼ÊÇ 65511 ÓÚ 2012-3-1.   µ±Ç°Ê±¼ä£º2016-10-05 13:13:32.

¹Ø±Õ

Õ¾³¤ÍƼö

»Ø¶¥²¿
Copyright (C) 2005-2016 pcbeta.com, All rights reserved
Powered by Discuz!  »¦ICP±¸10012085ºÅ
ÇëÎð·¢²¼Î¥·´ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú·¨ÂÉ·¨¹æµÄÑÔÂÛ£¬»áÔ±¹Ûµã²»´ú±íÔ¶¾°ÂÛ̳¹Ù·½Á¢³¡¡£
Ô¶¾°ÔÚÏß | Ô¶¾°ÂÛ̳ | Æ»¹ûÂÛ̳ | Win10ÂÛ̳ | Win8ÂÛ̳ | Win7ÂÛ̳ | WPÂÛ̳ | OfficeÂÛ̳ | µçÄÔÓ²¼þ | °²×¿Èí¼þ    31011302000886